Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Odbiór odpadów w ramach "wystawki"

02 wrzesień 2020 Anna Kucińska

Informujemy, iż na przełomie września i pażdziernika 2020 r., na terenie Gminy Mielno odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i złomu.

Otwórz wpis...

Podsumowanie realizacji inwestycji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu

W sierpniu 2020 r. nastąpiło całkowite rozliczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu” nr POID.02.03.00-00-0070/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Otwórz wpis...

Informacja dotycząca funkcjonowania PSZOK Unieście i Kiszkowo

28 kwiecień 2020 Anna Kucińska

Informujemy, iż od dnia 2 czerwca 2020 r. obowiązują nowe godziny otwarcia PSZOK-ów.

PSZOK Unieście czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

PSZOK Kiszkowo czynny jest w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 15:00. W poniedziałki punkt w Kiszkowie jest nieczynny.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, poniżej określamy zasady obowiązujące w punkcie:

  • każda osoba wjeżdżająca na teren POSZK musi posiadać środki ochrony indywidualnej tj. maseczka oraz rękawiczki ochronne);
  • prosimy o zachowanie co najmniej 2-metrowego odstępu od innych osób;
  • bez wyraźnego polecenia pracownika obsługi prosimy o niewychodzenie z pojazdu;
  • dostarczone odpady muszą być posegregowane;
  • segregacja na miejscu jest wykluczona;
  • pracownik obsługi nie będzie pomagał w rozładunku odpadów. W przypadku ciężkich odpadów prosimy o przyjazd odpowiedniej liczby osób.

Z góry dziękujemy za Państwa zrozumienie.

 

Otwórz wpis...

Publikacja w Biuletynie WFOŚiGW w Szczecinie "Naturalnie"

W najnowszym wydaniu Biuletynu WFOŚiGW w Szczecinie "Naturalnie" nr 1(43)/2020 opublikowano artykuł dotyczący instalacji fotowoltaicznej wybudowanej przez naszą Spółkę. Dziękujemy i zachęcamy do lektury.

 

Otwórz wpis...

KOMUNIKAT Zarządu Ekoprzedsiębiorstwa sp. z o.o.

12 marzec 2020 Anna Kucińska

Od dnia 12.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa Klientów. Spółka ogranicza kontakt z klientem do formy telefonicznej, elektronicznej i listownej.

1. Petenci mogą kontaktować się ze Spółką telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:

Sprawy dot. wod-kan tel: 94 318 97 50

Sprawy dot. odpadów komunalnych tel: 94 311 58 91

2. Do dyspozycji klientów Spółki pozostaje również tradycyjna metoda listowna na adres:

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.

ul. gen. Stanisława Maczka 44

76-032 Mielno

3. Zarząd Spółki informuje, że w okresie od dnia 12.03.2020 r. do odwołania zostanie zamknięta KASA w siedzibie Spółki.

Zarząd Spółki przypomina, że zapłaty za faktury można dokonywać w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie oddział w Mielnie bez opłat prowizyjnych oraz przelewem internetowym na rachunek bankowy podany na fakturze.

4. Zarząd Spółki informuje, że w okresie od dnia 12.03.2020 r. do odwołania zostają zamknięta Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujące się na Oczyszczalni Unieście i Oczyszczalni Kiszkowo.

Otwórz wpis...

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mielnie

21 październik 2019 Anna Kucińska

W dniu 8 listopada 2019 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mielnie zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą instalacji jest firma CORAL W. Perkowski, J. Perkowski Sp. j.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 176 754,03 zł. Inwestycja została sfinansowana dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Instalację tworzy 850 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 1383 m2 i mocy 263,5 kWp.

W chwili obecnej inwestycja stoanowi główne źródło zasilania obiektu.

Otwórz wpis...

Publikacja w "Gazecie Ziemskiej" na temat zmodernizowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków w Mielnie

W czerwcowym wydaniu "Gazety Ziemskiej", będącej miesięcznikiem samorządowym powiatu koszalińskiego, ukazała się publikacja pt. " Nowoczesna oczyszczalnia nad Bałtykiem", dotycząca przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Mielnie.

Otwórz wpis...

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.