Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Umowa o dofinansowanie Projektu pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu"

13 wrzesień 2016 Administrator

W dniu 13.09.2016r. Pani Prezes Zarządu Wioletta Dymecka, w obecności Wójta Gminy Mielno Pani Olgi Roszak-Pezała oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Gila, podpisała umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0070/16-00 Projektu pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" nr POIS.02.03.00-00-0070/16 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 13.09.2016r. Pani Prezes Zarządu Wioletta Dymecka, w obecności Wójta Gminy Mielno Pani Olgi Roszak-Pezała oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Gila, podpisała umowę z Inżynierem Projektu firmą Development Design Sp. z o.o. ze Słupska w ramach Projektu pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" nr POIS.02.03.00-00-0070/16.

Administrator

Administrator

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.