Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Ekoprzedsiębiorstwo w gronie laureatów konkursu "Organizacja Odpowiedzialna Społecznie"

11 marzec 2017 Anna Kucińska

W dniu 16 lutego 2017 r. w Koszalinie odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie "Organizacja Odpowiedzialna Społecznie" organizowanym przez powiat koszaliński. W ramach projektu nagrodzono 10 firm, które na co dzień dbają o zdrowie i komfort pracy swoich pracowników.

Otwórz wpis...

KOMUNIKAT DLA DOSTAWCÓW ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH

07 marzec 2017 Anna Kucińska

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie informuje, iż w związku z rozpoczęciem inwestycji "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" od dnia 01.04.2017r. nie będzie możliwe przyjmowanie ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego na oczyszczalni.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż zrzut przedmiotowych ścieków będzie możliwy na terenie oczyszczalni ścieków w Kiszkowie.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik oczyszczalni ścieków – Paweł Olszewski, tel. (94) 318-97-50 wew. 119.

Otwórz wpis...

Zmiana nazwy oraz danych adresowych Przedsiębiorstwa

12 styczeń 2017 Anna Kucińska

Informujemy, że od dnia 4 stycznia 2017 r. zmianie uległa nazwa oraz dane adresowe Przedsiębiorstwa.

Aktualne dane Przedsiębiorstwa:

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.
ul. gen. Stanisława Maczka 44
76-032 Mielno

Otwórz wpis...

Umowa o dofinansowanie Projektu pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu"

13 wrzesień 2016 Administrator

W dniu 13.09.2016r. Pani Prezes Zarządu Wioletta Dymecka, w obecności Wójta Gminy Mielno Pani Olgi Roszak-Pezała oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Gila, podpisała umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0070/16-00 Projektu pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" nr POIS.02.03.00-00-0070/16 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Otwórz wpis...

Oferty pracy

09 czerwiec 2016 Anna Kucińska
Obowiązek informacyjny w przypadku procesu rekrutacyjnego Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak można się z nami skontaktować? Administratorem Twoich danych osobowych jest Ekoprzedsiębiorstwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z…
Otwórz wpis...

Ważne dla Odbiorców usług

14 sierpień 2014 Janusz Furgał

W związku z ukazaniem się ogłoszenia p. Zbigniewa Choińskiego w sprawie złożenia pozwu zbiorowego przeciwko ZWK Unieście w sprawie uchwalenia taryf na wodę i ścieki w Gminie Mielno, informujemy, że w sprawach obowiązujących w Gminie Mielno taryf za wodę i ścieki zostały wydane już dwa wyroki przez Sąd Rejonowy w Koszalinie V Wydział Gospodarczy oraz VIII Wydział Cywilny oddalające powództwa. Ponadto w powyższej sprawie było prowadzone postępowanie przez UOKiK w Gdańsku, który również nie dopatrzył się nieprawidłowości w konstrukcji taryf i zasadności przyjętych cen.

Otwórz wpis...

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.