Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Ruszyła ważna inwestycja dla Gminy Mielno

W dniu 27 lutego 2017 r. w siedzibie spółki Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie podpisano umowę na realizacje zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu”, realizowanego w ramach Projektu pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" nr POIS.02.03.00-00-0070/16.

Umowę w obecności Burmistrz Mielna Pani Olgi Roszak-Pezała podpisała Prezes Zarządu Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie Pani Wioletta Dymecka oraz Dyrektor Pionu Inżynierii Środowiska POLAQUA Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kozodawskiej Pan Piotr Szporek.

Zawarta umowa opiewa na kwotę 17 045 576,62 zł netto (20 966 059,24 zł brutto). Wykonawca zgodnie z umową zrealizuje zadanie w ciągu 20 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 17 marca 2017 r.

tablica informacyjna

Podpisanie umowy z Wykonawcą

Podpisanie umowy z Wykonawcą

Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.