Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Ruszyły prace budowlane na Oczyszczalni Ścieków Unieście

W dniu 17.03.2017r. firma POLAQUA Sp. z o.o. - wykonawca robót budowlanych, rozpoczął realizację kontraktu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu”, w ramach projektu p.n. „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu” nr POIS.02.03.00-00-0070/16, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
         

Obecnie oczyszczalnia ścieków w Mielnie, wchodząca w skład firmy Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o., jest wielkim placem budowy, na którym zaawansowanie robót na poszczególnych obiektach jest zróżnicowane.

Największy postęp widać na nowobudowanych obiektach w części mechanicznej oczyszczalni ścieków. W powstającym Zbiorniku Retencyjnym Ścieków, po wykonaniu zbrojenia płyty dennej przystąpiono do jej betonowania i montażu rur technologicznych pod dnem zbiornika. Natomiast na obiekcie Pompowni Zretencjonowanych Ścieków po wykonaniu zbrojenia płyty dennej i ścian, wykonano ich zabetonowanie.

Powstające obiekty części mechanicznej oczyszczalni ścieków, przechodzą właśnie próby szczelności. To Piaskowniki Wirowe oraz Pompownia Zretencjonowanych Ścieków.

Wykonawca zdemontował także istniejącą Stację Zlewną Ścieków Dowożonych.

W części biologicznej oczyszczalni ścieków powstaje nowy Osadnik Wtórny Radialny, który przejmie funkcje istniejących Osadników Wtórnych Poziomych. Na nowobudowanym obiekcie wykonano zbrojenie i zabetonowanie płaszcza studni. Natomiast na Stacji Dmuchaw przygotowano wykopy pod fundamenty.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 16.11.2018 r.

Teren budowy w trakcie robót budowlanych

IMG 0762

IMG 0770

IMG 0774

20170613 083624

20170627 072955

20170628 162300

IMG 0946

IMG 0948

IMG 0951

20170706 081141

20170707 085143

FE IS RGB 1

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.