Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Kolejna publikacja na temat realizowanej inwestycji "Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu"

„Gmina Mielno stawia na ekologię”

W biuletynie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie publikowany jest artykuł opisujący inwestycję realizowaną na terenie oczyszczalni ścieków w Mielnie, w ramach projektu pn. „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu” nr POIS.02.03.00-00-0070/16.

W numerze 34/2017 na stronach 28-29 biuletynu „Naturalnie my lifestyle”, artykuł pt. „Gmina Mielno stawia na ekologię”, prezentuje inwestycję współfinansowaną z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", przy wsparciu finansowym środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

                              logo WFOS male 

 

logotypy fundusze europejskie unia europejska

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.