Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Stan zaawansowania robót budowlanych na terenie oczyszczalni ścieków w Mielnie

Na terenie oczyszczalni ścieków w Mielnie, gdzie realizowany jest projekt "Racjonalizacja ekonomiczno - środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" zaszły znaczące zmiany.

Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", przy wsparciu finansowym środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Poniżej zamieszczono zdjęcia, prezentujące aktualny stan realizacji na poszczególnych obiektach oczyszczalni ścieków.

KOMORA DENITRYFIKACJI W TRAKCIE RENOWACJI

DSCN4772 AAA

PRACUJĄCA KOMORA DENITRYFIKACJI

IMG 2805 AAA

OSADNIK RADIALNY WTÓRNY - NOWY

IMG 2779 AAA

IMG 2783 AAA

BUDYNEK KRAT

IMG 2794 AAA

PIASKOWNIKI WIROWE

IMG 2819 AAA

STACJA ODWADNIANIA OSADU

IMG 2784 AAA

KOMORA STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU W TRAKCIE RENOWACJI ORAZ W ODDALI BUDYNEK STACJI DMUCHAW

IMG 2817 AAA

BIOFILTR

IMG 2826 AAA 

                                                                                                    logo WFOS male

 

 FE IS RGB 1MALE

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.