Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu”

W związku z zakończeniem współpracy z firmą Development Design Sp. z o.o., która pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu”, podpisano umowę z firmą Gestio Consulting Group mgr inż. Renata Joanna Hałas ze Szczecina. Wykonawcę wyłoniono w drodze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z uwzględnieniem zasady konkurencyjności.

Stronami podpisanej w dniu 19 lutego 2018r. umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu jest Firma Gestio Consulting Group ze Szczecina, reprezentowana przez Panią Renatę Hałas – Właścicielkę oraz Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o., reprezentowane przez Panią Wiolettę Dymecką – Prezesa Zarządu.

Główne obowiązki Inżyniera Kontraktu polegają na organizacji i koordynacji procesu inwestycyjnego, zarządzaniu Projektem oraz prowadzeniu rozliczeń rzeczowo-finansowych. Zespół Inżyniera Kontraktu, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i warunkami Kontraktowymi FIDIC Czerwony, prowadzi nadzór inwestorski w zakresie następujących specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, technologicznej, elektrycznej i AKPiA, sanitarnej oraz rozliczeniowej.

Realizowana inwestycja współfinansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" przy wsparciu finansowym środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

IMG 2850 AAA

 

IMG 2856 AAA

                                                                                                        logo WFOS male

                                                                        FE IS RGB 1MALE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.