Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Zaawansowanie robót budowlanych na terenie przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mielnie

STACJA DMUCHAW

IMG 2927 AAA

OSADNIK RADIALNY WTÓRNY NR 2

DSCN4952 AAA

NOWOBUDOWANE STANOWISKO CZYSZCZENIA WOZÓW ASENIZACYJNYCH I W TLE ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW Z PRZYKRYWĄ HERMETYZUJĄCĄ

DSCN5045 AAA

 BUDYNEK KRAT, BIOFILTR, ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW I STACJA DMUCHAW

DSCN5137 AAA

Realizowana inwestycja współfinansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" przy wsparciu finansowym środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

                                                                                                       logo WFOS male

                                                                          FE IS RGB 1MALE

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.