Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Próby szczelności rusztów napowietrzających w przebudowywanym Reaktorze Biologiczynym na oczyszczalni ścieków w Mielnie

Wykonawca robót budowlanych, realizujący inwestycję "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" przystąpił do wykonania prób szczelności rusztów napowietrzających w Reaktorze Biologicznym.

IMG 3266 AAA

Realizowana inwestycja współfinansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" przy wsparciu finansowym środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

                                                                                 logo WFOS male

                                           FE IS RGB 1MALE

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.