Fundusze Europejskie / Unia Europejska

"Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" - stan na dzień 18 stycznia 2019 r.

Prezentujemy efekty prac przy zagospodarowaniu zieleni oraz roboty drogowe na terenie Oczyszczalni Ścieków Unieście.

IMG 3697 AAA

IMG 3694 AAA

IMG 3667 AAA

IMG 3663 AAA

IMG 3690 AAA

IMG 3691 AAA

IMG 3665 AAA

IMG 3671 AAA

IMG 3673 AAA

IMG 3675 AAA

IMG 3682 AAA

IMG 3685 AAA

IMG 3689 AAA

Projekt pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" nr POIS.02.03.00-00-0070/16 współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" przy wsparciu finansowym środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

FE IS RGB 1MALE

logo WFOS male

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.