Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Publikacja na temat zmodernizowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków Unieście

Publikacja w Głosie Koszalińskim Dzienniku Pomorza

W dniu 17 kwietnia 2019 r. w Głosie Koszalińskim Dzienniku Pomorza ukazała się publikacja na temat działającej po modernizacji i przebudowie oczyszczalni ścieków Unieście.

Link do artykułu pt. "Przykrych zapachów już nie wyczujesz. To najnowocześniejszy obiekt nad Bałtykiem"

Projekt pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" nr POIS.02.03.00-00-0070/16 współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" przy wsparciu finansowym środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

FE IS RGB 1MALE

logo WFOS male

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.