Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Publikacja w "Gazecie Ziemskiej" na temat zmodernizowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków w Mielnie

W czerwcowym wydaniu "Gazety Ziemskiej", będącej miesięcznikiem samorządowym powiatu koszalińskiego, ukazała się publikacja pt. " Nowoczesna oczyszczalnia nad Bałtykiem", dotycząca przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Mielnie.

Poniżej znajduje się link do strony internetowej, na której dostępne jest całe czerwcowe wydanie gazety:

https://www.powiat.koszalin.pl/ukaz%C5%82o-si%C4%99-nowe-wydanie-gazety-ziemskiej.-zapraszamy-do-zapoznania-si%C4%99-z-nowym-wydaniem2.html

SC224 Wodoc19072608340 0001

Projekt pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" nr POIS.02.03.00-00-0070/16 współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" przy wsparciu finansowym środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

FE IS RGB 1MALE

logo WFOS male

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.