Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Podsumowanie realizacji inwestycji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu

W sierpniu 2020 r. nastąpiło całkowite rozliczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu” nr POID.02.03.00-00-0070/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozliczenie usług Inżyniera Kontraktu powoduje, że:

  • wartość inwestycji wyniosła: 22 068 431,80 zł
  • kwota otrzymanego dofinansowania UE wyniosła: 12 280 562,55 zł
  • kwota pożyczki na wkład własny udzielonej z WFOŚiGW w Szczecinie wyniosła: 6 730 830,68 zł

FE IS RGB 1MALE

logo WFOS male

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.