Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Projekt nr POIS.02.03.00-00-0070/16 pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu"

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Mielno w wyniku przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu, w tym ochrona i zachowanie stanu ekologicznego wód jeziora Jamno i Bałtyku. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel bezpośrednio związany z efektywnym gospodarowaniem zasobami wodnymi - ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Otwórz wpis...

Modernizacja grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN 400 i DN 300 w miejscowości Sarbinowo poprzez bezwykopową renowację

W dniu 20 marca 2015 roku została podpisana umowa na roboty budowlane dot. realizacji inwestycji pod nazwą "Modernizacja grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN 400 i DN 300 w miejscowości Sarbinowo poprzez bezwykopową renowację" współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Otwórz wpis...

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu gmina Mielno

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu informuje, że projekt pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu gmina Mielno" otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, OŚ priorytetowa I – działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach umowy nr POIS.01.01.00-00-093/14-01.

Otwórz wpis...

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno

Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno" został sfinansowany ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś 1 działanie 1.1 (umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-028/08-05), przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz środków własnych ZWK Sp. o.o.

Otwórz wpis...

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.