Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Odbiór odpadów komunalnych

W 2013 roku nastąpiło rozszerzenie działalności Spółki o odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgromadzenie Wspólników w dniu 31 stycznia 2013r. na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pojęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (Uchwała Nr 1/2013). W zamian za udziały w ilości 7 051 o wartości nominalnej 100,00 zł każda Gmina Mielno zobowiązała się wnieść wkład niepieniężny (aport).

W dniu 1 lutego 2013r. podpisana została Umowa przeniesienia prawa własności 5 samochodów ciężarowych do wywożenia śmieci:

 1. samochód ciężarowy marki DAF model CF 75.310, rok produkcji 2008;
 2. samochód ciężarowy marki STAR model 200 z HDS, rok produkcji 1987;
 3. samochód ciężarowy marki JELCZ model 325, rok produkcji 1989;
 4. samochód ciężarowy marki JELCZ model P422, rok produkcji 1998;
 5. samochód ciężarowy marki SCANIA model R 380 4X4 z HDS, rok produkcji 2006.

Spółka ma podpisaną umowę z Gminą Mielno na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno" na podstawie przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z powyższym Spółka musiała doposażyć się w dodatkowe pojazdy do wywozu śmieci, systemy i urządzenia oraz zatrudnić dodatkowe osoby lub zlecić częściowo usługę podwykonawcom.

Spółka w latach 2013-2015 zakupiła:

 1. samochód ciężarowy marki IVECO do wywozu śmieci rok produkcji 2013, przy współfinansowaniu ze środków w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (preferencyjna pożyczka);
 2. samochód ciężarowy marki VOLVO do wywozu śmieci rok produkcji 1998;
 3. system monitorowania i identyfikacji pojazdów, pojemników i worków;
 4. samochód ciężarowy marki MAN do wywozu śmieci i mycia pojemników rok produkcji 2013;
 5. samochód ciężarowy marki SCANIA do wywozu śmieci rok produkcji 2006.

W ramach tego zakresu Spółka posiada następujące zezwolenia:

 • zaświadczenie nr 0302453 na przewozy drogowe na potrzeby własne;
 • wpis do rejestru GIOŚ nr E0018282Z;
 • decyzja OŚ.6233.14.2013.AG z dnia 04.07.2013r. w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Unieściu (PSZOK nr 1);
 • decyzja OŚ.6233.4.2014.AG z dnia 15.04.2014r. w sprawie zmiany decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Unieściu (PSZOK nr 1);
 • decyzja OŚ.6233.13.2013.AG z dnia 04.07.2013r. w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Kiszkowie (PSZOK nr 2);
 • decyzja OŚ.6233.9.2014.AG z dnia 15.04.2014r. w sprawie zmiany decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Kiszkowie (PSZOK nr 2);
 • decyzja OŚ.6233.10.2013.AG z dnia 23.04.2013r. w sprawie wydania zezwolenia w zakresie transportu odpadów na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 • decyzja OŚ.6233.8.2014.AG z dnia 25.03.2014r. w sprawie zmiany zezwolenia na transport odpadów na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 • decyzja OŚN.6233.19.2014.AG z dnia 29.12.2014r. w sprawie zmiany zezwolenia na transport odpadów na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 • decyzja OŚN.6233.8.2015.AG z dnia 27.02.2015r. w sprawie zmiany decyzji na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Unieściu (PSZOK nr 1);
 • decyzja OŚN.6233.9.2015.AG z dnia 27.02.2015r. w sprawie zmiany decyzji na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Kiszkowie (PSZOK nr 2).

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.