Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Co można wyczytać z Twojej faktury?

Opis faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Wyjaśnienie:

  1. Numer faktury "nr/miesiąc/Z/rok".
  2. Numer identyfikacji Odbiorcy usług w Ekoprzedsiębiorstwie Sp. z o.o. w Mielnie, indywidualny dla każdej umowy.
  3. Data wystawienia faktury.
  4. Dane osobowe lub firmowe Odbiorcy do faktury.
  5. Dane adresowe podane do wysyłki faktur (po rejestracji w Elektornicznym Biurze Obsługi Klienta w tym miejscu będzie widoczny napis "EBOK").
  6. Ostatni dzień terminu płatności oraz forma płatności.
  7. Bank, nr konta oraz kod kreskowy konta.
  8. Nr licznika i adres jego zamontowania.
  9. Taryf, do których zakwalifikowane są zużycia z w/w licznika (woda: W1, W2, ścieki: S1, S2).
  10. Daty odczytów wodomierza od-do, za które wystawiona jest faktura.
  11. Stany wodomierza od-do (początkowe - końcowe), dla których liczone jest zużycie na wodomierzu.
  12. Ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków wskazanych w okresie pkt 10.
  13. Dokumenty niezapłacone, za które trzeba uregulować należność (ważne - jeśli wpłata za faktury z okresów wcześniejszych została dokonana w dniu wystawienia bieżącej faktury, numery i kwoty w/w faktur mogą znajdować się w powyższej rubryce i być policzone w saldzie na dzień wystawienia faktury pkt 15).
  14. Kwota brutto do zapłaty za bieżącą fakturę.
  15. Saldo Odbiorcy do zapłaty na dzień wystawienia faktury.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.