Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Założenie dodatkowego wodomierza wody bezpowrotnie zużytej

Woda bezpowrotnie zużyta

Na podstawie art. 27, ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:
"W rozliczeniach Ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel jest ustalana na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług".

 Szanowny Kliencie !

Zanim podejmiesz decyzje o zamontowaniu na swojej nieruchomości wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody, prosimy o dokładne przeanalizowanie kosztów związanych z montażem wodomierza oraz korzyści z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania.

Uprzejmie Państwa informujemy, że zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759 z późn. zmianami) – okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego.

Nakładka radiowa w zależności od eksploatacji wytrzymuje od 5 do 10 lat.

Wyjaśniając: raz na 5 lat należy wymienić wodomierz na wodomierz z ważna cechą legalizacyjną a nakładkę do odczytów należy wymieniać w zależności od terminu trwałości (czas nadawania zależy od trwałości baterii w nadajniku).

Bardzo często się zdarza, że koszty związane z eksploatacją i wymianą wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą są droższe niż osiągnięte w czasie jego eksploatacji korzyści.

Dodatkowy wodomierz należy zainstalować na podstawie warunków wydanych przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie.

Tryb postępowania:

1. Odbiorca składa wniosek do Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. w Mielnie o wydanie zgody na montaż wodomierza dodatkowego przeznaczonego do mierzenia wody bezpowrotnie zużytej

Wniosek można pobrać na miejscu w Dziale Zbytu i Kontrolingu w siedzibie Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. w Mielnie bądź pobrać tutaj.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa, wysłać pocztą na adres: Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. ul. gen. Stanisława Maczka 44, 76-032 Mielno bądź przesłać skan pisma na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Odbiorca otrzymuje zgodę i warunki dot. montażu wodomierza

Zgoda i Warunki zostaną przesłane pocztą na wskazany adres bądź (jeśli tak zawnioskuje Odbiorca) będą do odebrania w Dziale Zbytu i Kontrolingu w siedzibie Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie.

3. Odbiorca na własny koszt wykonuje instalację i montuje wodomierz dodatkowy z modułem do transmisji danych kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie. Zgłasza do Działu Zbytu i Kontrolingu odbiór i plombowanie dodatkowego wodomierza, a Dział wystawia fakturę za w/w czynności.

Informujemy, że w przypadku niedotrzymania zapisów zawartych w wystawionych warunkach technicznych, pracownik nie dokonuje odbioru technicznego, a Odbiorca jest obciążony kosztami dojazdu i pracy pracownika.

4. Odbiorca dokonuje zapłaty wystawionej faktury w terminie wskazanym na fakturze gotówką w kasie Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. lub przelewem na konto.

5. Po dokonaniu zapłaty wodomierz zostaje ujęty w systemie rozliczeniowym i uwidoczniony na fakturze (warunkiem jest odebranie prawidłowego zamontowania wodomierza i jego zaplombowanie przez pracownika Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. w Mielnie).

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.