Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Założenie dodatkowego wodomierza wody bezpowrotnie zużytej

Woda bezpowrotnie zużyta

Na podstawie art. 27, ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:
"W rozliczeniach Ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel jest ustalana na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług."

 

Szanowny Kliencie !

Zanim podejmiesz decyzje o zamontowaniu na swojej nieruchomości wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody, prosimy o dokładne przeanalizowanie kosztów związanych z montażem wodomierza oraz korzyści z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania.

Uprzejmie Państwa informujemy, że zgodnie z załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz.29 z późn. zmianami) – okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego.

Nakładka radiowa w zależności od eksploatacji wytrzymuje od 5 do 10 lat.

Wyjaśniając  raz na 5 lat należy wymienić wodomierz na wodomierz z ważna cechą legalizacyjną a nakładkę do odczytów należy wymieniać w zależności od terminu trwałości

(czas nadawania zależy od trwałości baterii w nadajniku).

Bardzo często się zdarza, że koszty związane z eksploatacją i wymianą wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą są droższe niż osiągnięte w czasie jego eksploatacji korzyści.

 

Dodatkowy wodomierz należy zainstalować na podstawie warunków wydanych przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie, poniżej tryb postępowania:

 

Tryb postępowania:

 

  1. Odbiorca – składa wniosek do Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. w Mielnie o wydanie zgody na montaż wodomierza dodatkowego przeznaczonego do mierzenia wody bezpowrotnie zużytej:

Wniosek można pobrać na miejscu w Dz. Zbytu Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. w Mielnie bądź pobrać ze strony internetowej www.zwkuniescie.bip.net.pl.

Wniosek wypełniony można złożyć osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa, wysłać pocztą na adres: Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. ul. gen. Stanisława Maczka 44, 76-032 Mielno, przesłać na fax. 94 31 89 750, bądź przesłać skan pisma na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Odbiorca – otrzymuje zgodę i warunki dot. montażu wodomierza

Zgoda i Warunki zostaną przesłane poczta na wskazany adres bądź jeśli tak zawnioskuje Odbiorca będą do odebrania w Dz. Zbytu w siedzibie Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie.

  1. Odbiorca – na własny koszt wykonuje instalację i montuje wodomierz dodatkowy
    z modułem do transmisji danych kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie. Zgłasza do Dz. Zbytu Ekoprzedsiebiorstwa
    Sp. z o.o. odbiór i plombowanie dodatkowego wodomierza, Dział Zbytu wystawia fakturę za w/w czynności powyższych

Informujemy, że w przypadku nie dotrzymania zapisów zawartych w wystawionych warunkach technicznych pracownik nie dokonuje odbioru technicznego, a Odbiorca jest obciążony kosztami dojazdu i pracy pracownika.

  1. Odbiorca – dokonuje zapłaty wystawionej faktury w terminie wskazanym na fakturze gotówka w kasie Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. lub przelewem na konto.
  1. Po dokonaniu zapłaty wodomierz zostaje ujęty w systemie rozliczeniowym i uwidoczniony na fakturze

(warunkiem jest odebranie prawidłowego zamontowania wodomierza i jego zaplombowanie przez pracownika Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. w Mielnie)

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.