Fundusze Europejskie / Unia Europejska

PSZOK

PSZOK-i - Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdują się:

 • Mielno ul. gen. Stanisława Maczka 44, Unieście
 • Kiszkowo 1A (oczyszczalnia ścieków)

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi są prowadzone przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie.

Odpady komunalne są odbierane w PSZOK-u BEZPŁATNIE (na niektóre rodzaje odpadów są jednak ustalone limity) należy posiadać przy sobie aktualny (NOWY) Identyfikator Punktu Wywozowego wraz z dowodem osobistym. Identyfikatory są wydawane w Urzędzie Miejskim w Mielnie po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PSZOK nr 1 Mielno, ul. gen. S. Maczka 44, 76-032 Mielno

Czynny cały rok (z wyjatkiem miesiąca stycznia):

w okresie zimowym - od listopada do końca marca w dniach:

- poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00,

- w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 10:00 - 14:00

w okresie letnim - od kwietnia do końca października w dniach:

- poniedziałek - czwartek w godz. 08:00 - 16:00,

- piątek w godz. 10:00 - 18:00,

- w każdą sobotę w godz. 10:00 - 15:00

PSZOK nr 2 Kiszkowo, Kiszkowo 1A, 76-037 Będzino

Czynny od kwietnia do końca października w dniach:

- wtorek - czwartek w godz. 08:00 - 16:00,

- piątek w godz. 10:00 - 18:00,

- w każdą sobotę w godz. 10:00 - 15:00

Odpady odbierane w PSZOK-u:

 • opakowania ze szkła bezbarwne i kolorowe
 • papier i tektura (w tym opakowania)
 • metale
 • opakowania wielomateriałowe
 • tworzywa sztuczne
 • tekstylia, odzież, koce, dywany
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • żużle i popioły paleniskowe
 • świetlówki i żarówki
 • zużyte tonery i kartridże
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony (ograniczona ilość)
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • bioodpady
 • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, zbiorniki po aerozolach itp.
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe (przyjmowane w ograniczonej ilości tylko w PSZOK Unieście od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 14:00)

- do 1 m3 rocznie na jeden punkt wywozowy z nieruchomości zamieszkałej i mieszanej (w tym maksymalnie 10 kg odpadów niebezpiecznych tj. styropian budowlany, wełna mineralna, papa odpadowa):

do 100 kg rocznie na jened punkt wywozowy z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy wykorzystywany na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz nieruchomości, na której są świadczone usługi hotelarskie.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, poniżej określamy zasady obowiązujące w punktach:

 • każda osoba wjeżdżająca na teren POSZK musi posiadać środki ochrony indywidualnej tj. maseczka oraz rękawiczki ochronne);
 • prosimy o zachowanie co najmniej 2-metrowego odstępu od innych osób;
 • bez wyraźnego polecenia pracownika obsługi prosimy o niewychodzenie z pojazdu;
 • dostarczone odpady muszą być posegregowane;
 • segregacja na miejscu jest wykluczona;
 • pracownik obsługi nie będzie pomagał w rozładunku odpadów. W przypadku ciężkich odpadów prosimy o przyjazd odpowiedniej liczby osób.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.