Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Informacja o możliwych przerwach w dostawie wody w miejscowości Mielno (Unieście) przy ul. gen. Stanisława Maczka i ul. Suriana

21 wrzesień 2022 Anna Kucińska

Informujemy, że w dniu 16.02.2023 r. (czwartek) w godzinach 8:00 - 12:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Mielno (Unieście) przy ul. gen. Stanisława Maczka i ul. Suriana spowodowane pracami remontowo - modernizacyjnymi prowadzonymi na sieci wodociągowej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Otwórz wpis...

Dane osobowe - obowiązek informacyjny

29 grudzień 2021 Anna Kucińska

Obowiązek informacyjny,

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. z siedzibą w Mielnie (76-032), ul. Generała Stanisława Maczka 44 ("Spółka").

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę usług/produktów lub marketingu towarów i usług własnych Spółki, stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

Otwórz wpis...

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych i złomu

14 wrzesień 2021 Anna Kucińska

Informujemy, że od dnia 1 października 2021 r. uruchamiamy odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektrycznych, elektronicznych i złomu od Właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Mielno.

Otwórz wpis...

Informacja o wprowadzeniu indywidualnych rachunków bankowych

27 kwiecień 2021 Anna Kucińska

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie informuje, że dla zapewnienia bezpośredniej i szybkiej identyfikacji dokonywanych wpłat należności za faktury dot. sprzedaży wody i odbioru ścieków, z dniem 1 maja 2021 r. wprowadza indywidualne rachunki bankowe dla Klientów Spółki, dla każdego nr Odbiorcy (ID) . Oznacza to, że każdy Odbiorca (ID) opłacający fakturę za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki będzie dokonywał wpłaty na własny, indywidualny rachunek bankowy.

Nowy indywidualny rachunek bankowy do wpłat pojawi się na fakturach wystawionych po dniu 1 maja 2021 r.

Prosimy o dokonywanie wpłat na odpowiedni, indywidualny rachunek bankowy oraz wpisanie w tytule wpłaty numeru dokumentu, za który dokonywana jest wpłata.                                                                      

Informujemy, że wpłaty dokonywane na inny rachunek bankowy niż wskazany na fakturze, mogą nie zostać zidentyfikowane i zaksięgowane na koncie Odbiorcy, skutkiem czego faktury za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki nie zostaną rozliczone.

Otwórz wpis...

Aplikacja EcoHarmonogram pomocna przy gospodarowaniu odpadami

03 luty 2021 Anna Kucińska
Zachęcamy Państwa do skorzystania z aplikacji ? EcoHarmonogram, która jest nieocenionym pomocnikiem przy domowym ?gospodarowaniu odpadami ????? w codziennym życiu.
Aplikacja przypomni o terminie⏰ wywozu odpadów oraz poinformuje o zmianie harmonogramu. Ponadto, podpowie co wrzucać a czego nie do poszczególnych pojemników/worków?, przybliży zasady funcjonowania PSZOKów (punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) oraz doradzi co zrobić z odpadami niebezpiecznymi. Dzięki wyszukiwarce odpadów będzie można pozbyć się dylematów?‍♀️ związanych z tym, gdzie powinno się wyrzucić konkretny odpad?. EcoHarmonogram jest darmową aplikacją do ściągnięcia na wszystkie 3 systemy operacyjne. Aplikację można pobrać bezpośrednio ze sklepu:
Otwórz wpis...

Podsumowanie realizacji inwestycji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu

W sierpniu 2020 r. nastąpiło całkowite rozliczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu” nr POID.02.03.00-00-0070/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Otwórz wpis...

Publikacja w Biuletynie WFOŚiGW w Szczecinie "Naturalnie"

W najnowszym wydaniu Biuletynu WFOŚiGW w Szczecinie "Naturalnie" nr 1(43)/2020 opublikowano artykuł dotyczący instalacji fotowoltaicznej wybudowanej przez naszą Spółkę. Dziękujemy i zachęcamy do lektury.

 

Otwórz wpis...

KOMUNIKAT Zarządu Ekoprzedsiębiorstwa sp. z o.o.

12 marzec 2020 Anna Kucińska

Od dnia 12.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa Klientów. Spółka ogranicza kontakt z klientem do formy telefonicznej, elektronicznej i listownej.

1. Petenci mogą kontaktować się ze Spółką telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:

Sprawy dot. wod-kan tel: 94 318 97 50

Sprawy dot. odpadów komunalnych tel: 94 311 58 91

2. Do dyspozycji klientów Spółki pozostaje również tradycyjna metoda listowna na adres:

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.

ul. gen. Stanisława Maczka 44

76-032 Mielno

3. Zarząd Spółki informuje, że w okresie od dnia 12.03.2020 r. do odwołania zostanie zamknięta KASA w siedzibie Spółki.

Zarząd Spółki przypomina, że zapłaty za faktury można dokonywać w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie oddział w Mielnie bez opłat prowizyjnych oraz przelewem internetowym na rachunek bankowy podany na fakturze.

4. Zarząd Spółki informuje, że w okresie od dnia 12.03.2020 r. do odwołania zostają zamknięta Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujące się na Oczyszczalni Unieście i Oczyszczalni Kiszkowo.

Otwórz wpis...

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mielnie

21 październik 2019 Anna Kucińska

W dniu 8 listopada 2019 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mielnie zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą instalacji jest firma CORAL W. Perkowski, J. Perkowski Sp. j.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 176 754,03 zł. Inwestycja została sfinansowana dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Instalację tworzy 850 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 1383 m2 i mocy 263,5 kWp.

W chwili obecnej inwestycja stoanowi główne źródło zasilania obiektu.

Otwórz wpis...

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.