Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Informacja dla mieszkańców miejscowości Pękalin i Kolonia Sarbinowo

05 kwiecień 2019 Paweł Olszewski

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie informuje, że w dniu 02.04.2019 r. sieci wodociągowe w miejscowościach Pękalin i Kolonia Sarbinowo, zasilane dotychczas w wodę od strony Gminy Będzino, zostały przełączone na zasilanie w wodę od strony Mielna.

Otwórz wpis...

"Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu"

Zdjęcia zamieszczone poniżej prezentują prace porządkowe i wykończeniowe, zmierzające do zakończenia inwestycji przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Unieście

Otwórz wpis...

Żubr Technologii 2018 dla Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. w Mielnie

05 marzec 2019 Anna Kucińska

W dniach od 27 lutego do 1 marca 2019 r. w Białowieży odbyła się XVII Regionalna Konferencja Wodociągowa. W trakcie konferencji zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za działalność w branży wodociągowo - kanalizacyjnej ufundowane przez Stowarzyszenie Wodociągi Podlaskie oraz Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe z siedzibą w Olsztynie. Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie zostału uhonorowane ŻUBREM TECHNOLOGII 2018 będącym wyrazem uznania za przeprowadzone inwestycje.

Otwórz wpis...

Utrudnienia dotyczące obsługi informatycznej w dniach 8-9 listopada 2018 r.

06 listopad 2018 Anna Kucińska

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 8-9 listopada 2018 r. nastąpi aktualizacja systemu informatycznego w naszej Spółce. W z związku z tym mogą nastąpić przejściowe utrudnienia, za które przepraszamy.

Otwórz wpis...

"Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" - stan na dzień 5 września 2018 r.

Zamieszczone zdjęcia lotnicze prezentują widok przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków Unieście w otoczeniu bujnej roślinności, będącej znakiem rozpoznawczym tej okolicy.

Otwórz wpis...

Film prezentujący Oczyszczalnię Ścieków Unieście w trakcie realizacji projektu "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" - stan na 4 września 2018 r.

Projekt pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" nr POIS.02.03.00-00-0070/16 współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" przy wsparciu finansowym środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Otwórz wpis...

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.