Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Podsumowanie realizacji inwestycji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu

W sierpniu 2020 r. nastąpiło całkowite rozliczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu” nr POID.02.03.00-00-0070/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Otwórz wpis...

Publikacja w Biuletynie WFOŚiGW w Szczecinie "Naturalnie"

W najnowszym wydaniu Biuletynu WFOŚiGW w Szczecinie "Naturalnie" nr 1(43)/2020 opublikowano artykuł dotyczący instalacji fotowoltaicznej wybudowanej przez naszą Spółkę. Dziękujemy i zachęcamy do lektury.

 

Otwórz wpis...

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mielnie

21 październik 2019 Anna Kucińska

W dniu 8 listopada 2019 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mielnie zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą instalacji jest firma CORAL W. Perkowski, J. Perkowski Sp. j.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 176 754,03 zł. Inwestycja została sfinansowana dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Instalację tworzy 850 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 1383 m2 i mocy 263,5 kWp.

W chwili obecnej inwestycja stoanowi główne źródło zasilania obiektu.

Otwórz wpis...

Publikacja w "Gazecie Ziemskiej" na temat zmodernizowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków w Mielnie

W czerwcowym wydaniu "Gazety Ziemskiej", będącej miesięcznikiem samorządowym powiatu koszalińskiego, ukazała się publikacja pt. " Nowoczesna oczyszczalnia nad Bałtykiem", dotycząca przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Mielnie.

Otwórz wpis...

Otwarcie Oczyszczalni Ścieków w Mielnie

Po upływie dwóch lat od momentu „wbicia pierwszej łopaty” w dniu 14 czerwca 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Mielnie.

Otwórz wpis...

Czyste środowisko jest naszym priorytetem

W I KWARTALE 2019 ZAKOŃCZONO TRWAJĄCĄ DWA LATA INWESTYCJĘ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIELNIE

Rok 2019 po zakonczeniu przebudowy i rozbudowy OS w Mielnie

Otwórz wpis...

Kolejna publikacja w Głosie Koszalińskim Dzienniku Pomorza

W świątecznym wydaniu Głosu Koszalińskiego Dziennika Pomorza w dniach 20-22.04.2019 r. opublikowano kolejny artykuł, informujący mieszkańców regionu na temat zmodernizowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków Unieście.

Otwórz wpis...

Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Mielnie

W dniu 18.04.2019 r. Prezes Zarządu Pani Wioletta Dymecka w imieniu Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. podpisała umowę na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Mielnie o łącznej mocy zainstalowanych modułów fotowoltaicznych do 240 kWp. Instalacja będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby własne Ekoprzedsiębiorstwa, z możliwością dystrybucji nadwyżki energii do sieci energetycznej. Farma fotowoltaiczna wybudowana zostanie na terenie oczyszczalni ścieków w Mielnie. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15.10.2019 r.

Otwórz wpis...

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.