Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Odbiór i oczyszczanie ścieków

Na terenie gminy funkcjonują dwie zlewnie ściekowe, wpisane do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Są to:

  1. Zlewnia ściekowa Mielno z oczyszczalnią ścieków Unieście (Aglomeracja Mielno, Id aglomeracji: PLZA017, pozycja KPOŚK 1a-1-114). Obejmuje ona swoim zasięgiem miejscowości Łazy, Unieście, Mielno i Mielenko. Wszystkie z wymienionych miejscowości aglomeracji ściekowej posiadają czynną kanalizację sanitarną, grawitacyjno-tłoczną.
  2. Zlewnia ściekowa Sarbinowo z oczyszczalnią ścieków Kiszkowo (Aglomeracja Sarbinowo, Id aglomeracji: PLZA040, pozycja KPOŚK 1a-2-308). Obejmuje ona swoim działaniem miejscowości Chłopy, Sarbinowo, Gąski i Niegoszcz w gminie Mielno oraz szereg miejscowości z terenu gminy Będzino. Na terenie gminy Mielno poza Niegoszczą, która nie jest przewidywana do skanalizowania (z powodów ekonomicznych), wszystkie pozostałe posiadają czynne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej.

Całość sieci kanalizacji sanitarnej eksploatowanej w gminie Mielno działa w oparciu o przepompownie ścieków. Obecnie eksploatowanych jest 40 przepompowni ścieków sanitarnych, głównych i strefowych, ujętych w jeden system monitoringu i sterowania z centrum logistycznym (dyspozytornia) na oczyszczalni ścieków Unieście.

Na koniec roku 2018 Spółka eksploatuje 134 751,73 m sieci kanalizacji sanitarnej, w tym między innymi: 41 648,80 m kolektorów tłocznych; 63 972,12 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 14 738,61 m przyłączy kanalizacyjnych.

W ramach tego zakresu Spółka posiada następujące zezwolenia:

  • zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 04.12.2007r., wydane decyzją 1/07 przez Wójta Gminy Mielno,
  • pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków Unieście wydane decyzją Starosty Koszalińskiego z dnia 03.08.2012r.,
  • pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków Kiszkowo wydane decyzją Starosty Koszalińskiego z dnia 15.07.2013r.

Ekoprzedsiębiorstwo 15 of 16 AAA
OŚ Unieście


OŚ Kiszkowo


OŚ Kiszkowo


OŚ Kiszkowo


OŚ Kiszkowo

Media

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.