Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Łazy oraz likwidacji ujęcia wód podziemnych w Mielnie

W dniu 16.11.2018 r. Prezes Zarządu Pani Wioletta Dymecka w imieniu Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. podpisała umowę na: "Rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Łazy oraz likwidację ujęcia wód podziemnych w Mielnie".

Celem inwestycji jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łazy o studnię nr 3 oraz zaopatrzenie w tę w wodę miejscowości Łazy, Unieście, Mielno, Mielenko, Chłopy, Niegoszcz, Sarbinowo, Sarbinowo Kolonia, Pękalin, Gąski i Paprotno oraz likwidacja ujęcia wód podziemnych w Mielnie. Inwestycja pozwoli na wzrost poboru wody z własnego ujęcia oraz ograniczy ilość poboru wody z wodociągu koszalińskiego. W wyniku rozbudowy, wydajność ujęcia wzrośnie o 50% w stosunku do obecnej i wynosić będzie 90 m3/h; 1980 m3/d (przy poborze wody 22h/d). Studnia SW-1 będzie eksploatowana jako rezerwowa z wydajnością do 60 m3/h. Ponadto nastąpi:

- rozbudowa o urządzenia i instalacje zwiększające wydajność stacji,

- wymiana istniejących sprężarek tłokowych na sprężarki spiralne o niskim poziomie hałasu,

- rozbudowa bloku filtracji oraz

- przebudowa instalacji płukania filtrów (dodatkowo 4 filtry).

Iwestycja pozwoli na płukanie każdego filtra osobno bez konieczności wyłączania procesu uzdatniania. Zwiększone dodatkowe zapotrzebowanie w okresie sezonu letniego nadal będzie pokrywane z wodociągu koszalińskiego.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.05.2019 r.

Otwórz wpis...

Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek. Lokalizacja: Mielno ul. Okrężna i ul. Podgórna dz. nr 425/4, 425/86, 31/26 obręb Mielno

W dniu 12.04.2017 r. Prezes Zarządu Pani Wioletta Dymecka w imieniu Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. podpisała umowę na: "Budowę sieci rozdzielczej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek". Lokalizacja inwestycji mieści się na terenie ul. Okrężnej oraz ul. Podgórnej w Mielnie.

Dnia 16.06.2017 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót. W wyniku inwestycji wybudowano 735,80 m sieci wodociągowej oraz 358,30 m sieci kanalizacyjnej wraz z 32 przyłączeniami do granic działek.

Otwórz wpis...

Wykonanie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku technicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Unieściu na działce o nr ew. 4/1 obr. Mielno 2

W dniu 11.01.2017 r. Prezes Zarządu Pani Wioletta Dymecka w imieniu Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. podpisała umowę na: "Wykonanie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku technicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Unieściu na działce o nr ew. 4/1 obr. Mielno 2. Budowa sieci kablowych 0,4 i 15 kV ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4 kV w miejsce istniejącej dla zasilania Zakładu Wodociągowo - Kanalizacyjnego z Oczyszczalnią Ścieków dz. nr 4/1 obr. Mielno".

W dniu 15.09.2017 r. nastąpił ostateczny odbiór inwestycji.

Otwórz wpis...

Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa budynku warsztatu z termomodernizacją

W dniu 18.12.2015 r. Prezes Zarządu Pani Wioletta Dymecka w imieniu Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. podpisała umowę na "Rozbudowę, przebudowę oraz nadbudowę budynku warsztatu z termomodernizacją", znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Unieściu.

Dnia 15.11.2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót. Po modernizacji budynku powierzchnia użytkowa budynku wynosi 355,36 m2.

Otwórz wpis...

Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-socjalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek techniczno-administracyjny

W dniu 31.10.2014 r. Prezes Zarządu Pani Wioletta Dymecka w imieniu Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. podpisała umowę na "Rozbudowę i przebudowę budynku administracyjno-socjalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek techniczno-administracyjny", znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Unieściu.

Dnia 22.06.2015 r. podpisano ostateczny protokół odbioru robót. Po modernizacji budynku powierzchnia użytkowa budynku wynosi 656,65 m2.

Otwórz wpis...

Rozbudowa budynku kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na zaplecze socjalne dla pracowników

W dniu 04.09.2013 r. Prezes Zarządu Pani Wioletta Dymecka w imieniu Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. podpisała umowę na "Rozbudowę budynku kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na zaplecze socjalne dla pracowników", mieszczącego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Unieściu.

W dniu 10.04.2014 r. podpisano ostateczny protokół odbioru robót budowlanych.

Po modernizacji budynku parametry techniczne wynoszą:

  • powierzchnia całkowita 244,26 m2
  • powierzchnia stołówki 102,92 m2 (część zmodernizowana)
  • powierzchnia szatni 141,34 m2 (część nowowybudowana)
  • kubatura budynku 1536,41 m3
Otwórz wpis...

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.