Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja o wprowadzeniu indywidualnych rachunków bankowych

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie informuje, że dla zapewnienia bezpośredniej i szybkiej identyfikacji dokonywanych wpłat należności za faktury dot. sprzedaży wody i odbioru ścieków, z dniem 1 maja 2021 r. wprowadza indywidualne rachunki bankowe dla Klientów Spółki, dla każdego nr Odbiorcy (ID).


Oznacza to, że każdy Odbiorca (ID) opłacający fakturę za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki będzie dokonywał wpłaty na własny, indywidualny rachunek bankowy.

Nowy indywidualny rachunek bankowy do wpłat pojawi się na fakturach wystawionych po dniu 1 maja 2021 r.

Prosimy o dokonywanie wpłat na odpowiedni, indywidualny rachunek bankowy oraz wpisanie w tytule wpłaty numeru dokumentu, za który dokonywana jest wpłata.                                                                      

Informujemy, że wpłaty dokonywane na inny rachunek bankowy niż wskazany na fakturze, mogą nie zostać zidentyfikowane i zaksięgowane na koncie Odbiorcy, skutkiem czego faktury za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki nie zostaną rozliczone.