Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Odbiór odpadów remontowo-budowlanych oraz rozbiórkowych z nieruchomości na terenie Gminy Mielno


Odpady remontowo-budowlane

Odpady remontowo-budowlane powstają podczas budowy, demontażu i prac remontowych, przeprowadzanych w naszych nieruchomościach. Zgodnie z założeniami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe jako odpady komunalne, gdy pochodzą z prac remontowo-budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w budynkach. Natomiast jeżeli remont budynku prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt.

W zamian za ponoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości Gmina odbierze limitowaną na rok ilość selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Limity odpadów budowlano-remontowe i rozbiórkowe:

  • z nieruchomości zamieszkałej i mieszanej do 1 m3 rocznie na jeden punkt wywozowy (w tym maksymalnie 10 kg odpadów niebezpiecznych tj. styropian budowlany, wełna mineralna, papa odpadowa)
  • z nieruchomości wielorodzinnej do 3m3 rocznie na jeden punkt wywozowy (w tym maksymalnie 30 kg odpadów niebezpiecznych tj. styropian budowlany, wełna mineralna, papa odpadowa)

Odpady należy dostarczać samodzielnie do PSZOK nr 1 w Mielnie.

Tylko nieruchomości zamieszkałe i mieszane mogą skorzystać z możliwości odbioru odpadów z posesji w workach BIG-BAG.