Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Odbiór odpadów komunalnych

W 2013 roku nastąpiło rozszerzenie działalności Spółki o odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgromadzenie Wspólników w dniu 31 stycznia 2013r. na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pojęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (Uchwała Nr 1/2013). W zamian za udziały w ilości 7 051 o wartości nominalnej 100,00 zł każda Gmina Mielno zobowiązała się wnieść wkład niepieniężny (aport).

Więcej…Odbiór odpadów komunalnych

Zaopatrzenie w wodę

System zaopatrzenia w wodę gminy Mielno oparty jest na zakupie wody pitnej z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie oraz na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Łazy eksploatowanych przez Spółkę. Ponadto Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. ma również podpisaną umowę na zakup wody od gminy Będzino.

Więcej…Zaopatrzenie w wodę