Ułatwienia dostępu

Skip to main content

PSZOK

PSZOK-i - Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdują się:

 • Mielno ul. gen. Stanisława Maczka 44,
 • Kiszkowo 1A 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi są prowadzone przez Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o. w Mielnie.

Odpady komunalne są odbierane w PSZOK-u BEZPŁATNIE (na niektóre rodzaje odpadów są jednak ustalone limity) należy posiadać przy sobie aktualny Identyfikator Punktu Wywozowego. Identyfikatory są wydawane w Urzędzie Miejskim w Mielnie po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PSZOK nr 1 Mielno, ul. gen. S. Maczka 44, 76-032 Mielno

 Czynny cały rok:

 - w okresie zimowym, od listopada do końca marca w dniach:

 • poniedziałek - piątek                w godz. 08.00 - 16.00
 • w pierwszą sobotę miesiąca    w godz. 10:00 - 14:00

w okresie letnim, od kwietnia do końca października w dniach:

 • poniedziałek - czwartek             w godz. 08.00 - 16.00
 • w piątek                                     w godz. 10:00 - 18:00
 • w każdą sobotę                         w godz. 10:00 - 15:00 

PSZOK nr 2 Kiszkowo, Kiszkowo 1A, 76-037 Będzino

Czynny tylko w okresie od kwietnia do końca października w dniach:

 • wtorek - czwartek w godz. 08:00 - 16:00,
 • piątek w godz. od 10:00 do 18:00,
 • w każdą sobotę w godz. od 10:00 do 15:00

Odpady przyjmowane w PSZOK-u:

 • opakowania ze szkła bezbarwne i kolorowe
 • papier i tektura (w tym opakowania)
 • metale
 • opakowania wielomateriałowe
 • tworzywa sztuczne
 • tekstylia, odzież, koce, dywany
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • żużle i popioły paleniskowe
 • świetlówki i żarówki
 • zużyte tonery i kartridże
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony (ograniczona ilość do 4szt.)
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • bioodpady
 • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, zbiorniki po aerozolach itp.
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe (przyjmowane w ograniczonej ilości tylko w PSZOK Mielno od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 14:00) limitowane w ilości:
  • z nieruchomości zamieszkałej i mieszanej do 1 m3 rocznie na jeden punkt wywozowy (w tym maksymalnie 10 kg odpadów niebezpiecznych tj. styropian budowlany, wełna mineralna, papa odpadowa)
  • z nieruchomości wielorodzinnej do 3m3 rocznie na jeden punkt wywozowy (w tym maksymalnie 30 kg odpadów niebezpiecznych tj. styropian budowlany, wełna mineralna, papa odpadowa)