Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa budynku warsztatu z termomodernizacją

W dniu 18.12.2015 r. Prezes Zarządu Pani Wioletta Dymecka w imieniu Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. podpisała umowę na "Rozbudowę, przebudowę oraz nadbudowę budynku warsztatu z termomodernizacją", znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Unieściu.

Więcej…Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa budynku warsztatu z termomodernizacją

Rozbudowa budynku kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na zaplecze socjalne dla pracowników

W dniu 04.09.2013 r. Prezes Zarządu Pani Wioletta Dymecka w imieniu Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. podpisała umowę na "Rozbudowę budynku kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na zaplecze socjalne dla pracowników", mieszczącego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Unieściu.

Więcej…Rozbudowa budynku kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na zaplecze socjalne dla...