Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Sarbinowie

W dniu 24 maja 2021 roku Pani Prezes Wioletta Dymecka podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Długiej w Sarbinowie.”

Więcej…Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Sarbinowie

Podsumowanie realizacji inwestycji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu

W sierpniu 2020 r. nastąpiło całkowite rozliczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu” nr POID.02.03.00-00-0070/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej…Podsumowanie realizacji inwestycji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu

Publikacja w Biuletynie WFOŚiGW w Szczecinie "Naturalnie"

W najnowszym wydaniu Biuletynu WFOŚiGW w Szczecinie "Naturalnie" nr 1(43)/2020 opublikowano artykuł dotyczący instalacji fotowoltaicznej wybudowanej przez naszą Spółkę. Dziękujemy i zachęcamy do lektury.

Więcej…Publikacja w Biuletynie WFOŚiGW w Szczecinie "Naturalnie"