Ułatwienia dostępu

Skip to main content

rok założenia 2007

EKOPRZEDSIĘBIORSTWO sp. z o.o.
Mielno

Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej o instalację fotowoltaiczną w formie stanowisk "carport"

Wiosenny Turniej Siatkówki Mielno 2024

Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej

Pismo do Odbiorców z miejscowości Łazy

Dane osobowe - obowiązek informacyjny

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych i złomu

  Twoje najważniejsze skróty

  EcoHarmonogram

  Aplikacja EcoHarmonogram pomocna przy gospodarowaniu odpadami.

  Segregacja śmieci

  Segregacja odpadów komunalnych to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników.

  Zamówienia publiczne

  Sprawdź bieżące i zakończone zamówienia publiczne ogłoszone przez Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o.

  PSZOK

  Pozyskaj więcej informacji dotyczących Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

  Oszczędzanie wody

  Dowiedz się w jaki sposób efektywnie oszczędzać wodę w Twoim gospodarstwie domowym.

  Druki do pobrania

  Dział Zbytu i Kontrolingu
  Druki do pobrania