Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej

„ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ W FORMIE STANOWISK "CARPORT".


Dzięki wsparciu z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozbudujemy naszą istniejącą farmę fotowoltaiczną o 339 szt. modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok 140 kWp oraz stację ładowania pojazdów elektrycznych, co przyczyni się do likwidacji bariery w rozwoju elektromobilności. Łącznie nasza farma na Oczyszczalni Ścieków Unieście będzie miała ok. 404 kWp mocy, która powinna wytworzyć ok 343,55 MWh/rok. Wykonawcą inwestycji jest firma CORAL W. PERKOWSKI J. PERKOWSKI SP. K z Choroszczy.